BRAVO Resume

Office Resume to the job.

ฝากประวัติ เพื่อพิจารณาตำแหน่งงาน : สำหรับผู้สนใจต้องการสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ สามารถฝากประวัติ เพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบและพิจารณา ตาม ตำแหน่งและความสามารถ โดยการกรอกประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยกรอกตามความจริงทุกประการ และรอการติดต่อกลับจากทีมงาน brovoracks.com และทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

Office Bravo Group of Companies

สำนักงานใหญ่ : 2/31 ตึกทศพลแลนด์ 4 ชั้น7 ซ.บางนา 25 ถ.บางนา-ตราด กม.3 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-398-8553 โทรสาร.02-361-8518

โรงงาน : 30/10 หมู่ 3, ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร : 038-379-217 โทรสาร.038-379-217
อีเมล์:info@bravoracks.com bravo_th@hotmail.com

map Location Map (Click to Enlarge)

Resume to the job.

    Tel.02-398-8553 Email : info@bravoracks.com